vad

<

Vad är SITSNET?

SITSNET är en ämneslärarförening som samlar programmeringslärare från hela Sverige. Syftet är att skapa dialog kring undervisning samt att lära sig saker av varandra.

Agenda och intention

För att kunna erbjuda utbildning inom informatik har det svenska utbildningssystemet alltid varit i beroendeställning till mjukvaru- och hårdvaruindustrin. Detsamma gäller för framtagande av skolliteratur och skolförläggare. Föreningens måtto och strävan skall därför alltid vara sådant att man söker mångfald och obundenhet så långt det är möjligt. Föreningens verksamhet skall därför speglas av samarbeten med många olika aktörer inom skolområdet vad gäller informatikutbildning.

Didaktiska förståelsen för informatik i utbildningen är föreningens yttersta avsikt. Föreningen är icke bunden till speciella verktyg, utvecklingsmiljöer eller programmeringsspråk. Däremot syftar den till att samla och sprida erfarenheter och kunskap om undervisning i nom skolämnena informationstekniks arkitektur och infrastruktur, programmering och webbteknik. Därför erbjuder SITSNET sina medlemmar en seminarieserie med innehåll baserat på medlemmarnas intressen.